Aktüerya Eğitimi


Cismani zararlar sonucu oluşan zararların hesaplanması için gerekli bilgiyi katılımcılara kazandırmak, bu vesileyle katılımcıların Aktüerya alt alanında bilirkişi olabilmelerine olanak tanımak ve özellikle hukukçu katılımcıların dava dosyalarına sunulan bilirkişi raporlarının denetiminin etkin hale gelmesine katkıda bulunmaktır.

 

24 Saat (8 Saat Teorik - 16 Saat Uygulama) / 3 Gün (09.00-17.00)

En Fazla 15 Kişi