İnsan Kaynaklarına Yönelik Sosyal Güvenlik Eğitimi


İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgelerin Geçersizlik halinde uygulanacak idari para cezaları, İşyeri Dosyasının Açılması Ve İşyeri Bildirgesi, İşçi İşe Giriş Bildirge işlemleri, Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi, Personel Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve İşten Çıkış Bildirgelerinin Verilmesi, İzin hakkı, kullanımı, süreleri İşverenlerin Sigortalılığı, Emeklilik Tahsis İşlemleri, Ücret Bordrosu Uygulamaları,

 

14 Saat/Haftasonu/09:00 - 16:30

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...