İşçi Alacakları ve İlgili Mevzuat Eğitimi


Katılımcıların işçi alacaklarının hukuki yapısı ve bu kapsamda mevzuatla belirlenmiş şartlarına dair etkin bilgi ediniminin sağlanması

 

6 Saat/Haftasonu/09:00 - 16:30

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...