İşletmelerde Yapılan Suistimaller, Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi


Tedarik zincirindeki gelişmeler, bilgi teknolojilerine olan bağımlılık ve ekonomik sorunlar gibi faktörler nedeniyle günümüz şirketleri hile ve suistimal konusunda korunmasız kalabilmektedir. Özellikle finansçı olmayan veya iş yoğunluğu dolayısıyla takibe gerekli zamanı ayıramayan yöneticiler için hile ve suiistimal ile karşı karşıya kalması durumunda işletme itibar ve finansal kayba uğrayabilmektedir Bu çerçevede; işletmelerde maruz kalınan hile ve suistimalin veya suistimal olasılığı olan konuların tespitine ve önlenmesine yönelik değerlendirmelerin ve vaka çalışmalarının yapılacağı bu çalışma finansçı olmayan yöneticiler için yol gösterici olacaktır.

 

1 gün (5-6 saat) (10:00 – 17:00)

20 - 25 kişi