Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Çalışmaları Eğitimi


KVKK’nın amacı ve kapsamı, Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metni, Kişisel veri, özel nitelikli veri kavramları, Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK’da yer alan kişisel veri işlenilmesinin temel ilkeleri nelerdir? Kişisel verilerin işlenmesindeki istisnalar nelerdir? Yurt içi ve Yurt dışına veri aktarılması, Şirket departmanlarına etkisi, İdari Tebirlerin kapsamı, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu nedir ve nasıl çalışır? Öngörülen adli ve idari cezalar, Kurul ve Mahkeme Kararları, Kişisel Verilerin işlenmesinde yeni rol ve sorumluluklar, Veri Sınıflandırma Matrisi, Veri Envanterinin hazırlanması, Birim ve Teknoloji bazlı kişisel veri haritaları, Kişisel veri saklama ve imha politikaları, Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi, Erişim ve yetki kontrol matrisi, Veri sızıntısı

 

10 Saat/Haftasonu/09:00 - 16:30

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...