Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi


Muhasebe ve Finansın temel kavramları Genel hatları ile Muhasebe ilkeleri Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri Uygulamalı örnekler

 

6 Saat / Hafta Sonu 09:00 - 16:30

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.