Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt
BİLANÇO EĞİTİMİ

Mali tablo analizi, bilanço okuma teknikleri, makyajlanmış bilanço tespiti eğitim hizmeti sağlamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

Koçluk şapkası, stratejik insan kaynakları, iletişim psikolojisi, özgeçmiş tarama ve değerlendirme, yetenek ve ücret yönetimi, iş hukukunda insan kaynakları eğitim hizmeti sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM ÇALIŞMALARI EĞİTİMİ

KVKK nın amacı ve kapsamı, açık rıza beyanı, aydınlatma metin detayı eğitim hizmeti sağlamaktadır.

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Muhasebe ve finansın temel kavramları, temel finansal tablo ve ilkeleri, işletme sermayesi ve stratejileri, uygulamalı örnekler eğitim hizmeti sağlamaktadır.

LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

Çatışma yönetimi, liderler için global vizyon yaratma, etkili takım çalışması, koçluk becerileri, hikaye anlatarak liderlik etmek, zihnin efektif kullanım becerileri eğitim hizmeti sağlamaktadır.

Eğitim programının amacı kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. Katılımcılar eğitim, eğiticilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecektir, böylece eğitimcilik nitelikleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bireyin gelişimini sağlayacak çatışma yönetimi, mavi yaka gelişim programı, finansçı olmayanlara finans eğitimi, muhasebeci olmayanlara muhasebe eğitimi, liderlik, yöneticilik, ekip çalışması, yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çok alandaki gelişim programıdır.

Kurum ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek veya daha önceden tespit edilmiş olan ihtiyaçları analiz ederek katılımcılarımızın kurumsal ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunduğumuz eğitimlerdir.

SON EĞİTİMLERİMİZ

KURUMLARA ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Index Akademi, genel katılıma açık eğitimlerin yanı sıra, kurumlara özel eğitim danışmanlık faaliyetleri de yürütmektedir. Eğitim içeriği, grubun beklenti ve seviyesine göre özel olarak hazırlanmakta olup eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim sonrası raporlama süreçlerini kapsamaktadır. Kurum içi eğitim faaliyetlerinde; insan kaynakları, eğitim ve yetenek yönetimi birimleri ile koordineli bir çalışma ile maksimum verim hedeflenmektedir.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ