Emlakçılar İçin Gayrimenkul Değerlendirme Yöntemleri


Gayrimenkul değerleme yöntemlerinden olan Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı (Satışların Karşılaştırılması Yöntemi) talep edilmiş olan fiyatlar ve verilmiş olan teklifler göz önünde bulundurularak benzer olan ya da ikame olan mülklerin satışı, bununla alakalı piyasada yer alan veriler dikkate alınarak kıyaslamaya dayanan bir işlemle değer takdirinin yapıldığı yöntemdir. Bir diğer yöntem olan Maliyet Yaklaşımı var olan bir yapının günümüzdeki ekonomik şartlar altında yeniden inşa edilme masrafları o gayrimenkulün değerlemesi için baz olarak alındığı yöntemdir. Gelir İndirgeme Yaklaşımı iki temel metodolojiyi destekleyen bir yöntemdir. Bu metodolojiden biri Direkt Kapitalizasyon yöntemi diğeri ise, Gelirlerin Getirisi Kapitalizasyon yöntemidir. Geliştirme yöntemi ise gayrimenkul için teklif edilmiş olan bir ya da birden fazla geliştirmeye yönelik proje uygulanarak, planlanmış olan bir proje veya arazi üzerinde geliştirilmesi mümkün olan projeler desteklenerek modellendirildiği yöntemdir.

 

12 Saat

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...