İhracat Destekleri


Şirketlerin genelde dış kaynak yardımıyla yönettiği Teşvik süreçlerinde şirket içi ilgili personelin konu hakkında bilgilendirilmesi, teşvik süreçlerinin takip edilmesinin kolaylaştırılması, personelin hata riskinin azaltılması, şirketlerin teşvik ve hibe konularını takip edecek personelinin güncel bilgilere sahip olması gibi hususlar bu eğitimin temel amacıdır.

 

1,5 gün

20 - 25 kişi