İşletmelerde Bütçe Hazırlama ve Kontrol Süreci


Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler Bütçelerin izlenmesinde ve değerlendirilmesi Bölüm verimliliğinin ölçülmesi ve performans raporları Uygulama örnekleri

 

6 Saat/Haftasonu/09:00 - 16:30

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır...