MEHMET EMİN TATLI

SMMM Bağımsız Denetçi

İndex Ekonomi A.Ş | Yön.Krl.Bşk

 • 2015 yılında Finansal Krizler hakkındaki yüksek lisansını Gaziantep Üniversitesi İİBF'de tamamlamıştır. 
 • İlk 500’e giren Gaziantep’de yerleşik Beşler Grup’da Mali İşler Koordinatör Yrd.’sı görevinde bulunmuştur.
 • 2008 yılından itibaren çeşitli şirketlerde mali işler, finans ve denetim konularında danışmanlık yapmaktadır.   
 • Halen Sermaye Piyasaları Düzey3 uzmanlığı için çalışmalar yapmaktadır.
 • Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TESMER Yönetim Kurulu Üyesi
 • Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Sekreteri
 • İndex Akademi Danışmanlık A.Ş. Kurucu ortağı
 • İndex Ekonomi Bağımsız Denetim A.Ş. Kurucusu
 • FAC Hile Denetim A.Ş. Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın  Finansal Danışmanlığı ve Raportörlüğü görevlerini yürütmektedir.

     VERDİĞİ EĞİTİMLER:

 1. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik meslek içi mevzuat eğitimi
 2. Finansal Analiz Eğitimi
 3. Beyanname Eğitimi
 4. KDV istisnası, KDV iadesi, KDV tevkifatı
 5. İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları 
 6. Muhasebeci Olmayanlar için Muhasebe ve Mali Tablolar Uygulamalı Eğitim
 7. Bilanço Okuma Teknikleri