MEHMET YALÇIN

SGK DENETMENİ

Eğitmen

 

  •  Çukurova Üniversitesi/İktisat (2006/Haziran)
  • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)/Kamu Yönetimi (2016/Haziran - Yüksek Lisans)
  •  Atatürk Üniversitesi/İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2016/Haziran)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu - Denetmen (2017/Temmuz-2018/Nisan)

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenliği (2017/Temmuz-2018/Nisan)

 

Verdiği Eğitimler :

-Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu/6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Sunum (Pamukkale Üniversitesi-2014)

-Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Formu/5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Sunum (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği-2016)