Yrd. Doç. Dr. Uğur Karabey

Yrd. Doç. Dr.

Eğitmen

  • Lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2004-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde, doktora eğitimini 2008-2012 yılları arasında Birleşik Krallık’ta bulunan Heriot-Watt Üniversitesi’nde Aktüerya Matematiği üzerine tamamlamıştır.
  • Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta, aynı zamanda ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nde bağlantılı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarda aktüerya, aktüeryal risk kuramı, finansal risk yönetimi, risk yönetimi ve sigortacılık ve portföy kuramı derslerini yürütmektedir.
  • Adli&İdari Yargı’da ve Sigorta Tahkim Komisyonu’nda destekten yoksun kalma ve iş göremezlik tazminatı davalarında yeminli bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Nitelikli Hesaplamalar Temel Uzmanlık Alanı - Aktüerya Alt Uzmanlık Alanına ilişkin tazminat hesaplamaları ve bilirkişilik konularında eğitimler vermektedir.